Przyczepy bagażowe

Oferujemy szeroką gamę przyczep bagażowych: od niewielkich - jednoosiowych o ładowności 500 kg, do bardzo dużych - dwuosiowych o ładowności ponad 2500 kg.

Nowatorskie rozwiązania techniczne ułatwiają eksploatację produkowanych przez nas przyczep. Na przykład siłownik hydrauliczny w przyczepie uchylnej ułatwia załadunek i wyładunek towarów.

W sprawie cen i szczegółów technicznych prosimy o kontakt z nami lub z przedstawicielami handlowymi

We offer a wide range of luggage trailers, from small, single-axle ones with a carrying capacity of 500 kg, up to very large, double-axle trailers with a carrying capacity over 2500 kg.

The trailers manufactured by us are easy to operate because of application of innovative technical solutions. For example, a hydraulic cylinder in the tilt trailer makes it easier to load / unload goods.

For price and technical details please contact us or our sales representatives.

Przyczepy bagażowe na zamówienie indywidualne

Oprócz zaprezentowanych tutaj seryjnych przyczep bagażowych, na specjalne zamówienie budujemy przyczepy specjalistyczne (często wielofunkcyjne), dopasowane do indywidualnych wymagań każdego Klienta.

Luggage trailers to individual orders

In addition to the standard luggage trailers shown here, we also build special (often multi-purpose) trailers, tailored to the individual requirements of each Customer.

Specyfikacja techniczna

Pliki do pobrania

Specyfikacja techniczna