O firmie

Inżynier Cymerman Stefan kieruje własnym przedsiębiorstwem od 1969 r. Firma "Cymerman Przyczepy i Akcesoria" powstała 1987 r. z zamiłowania właściciela do żeglarstwa. Proponujemy Państwu szeroką gamę przyczep różnorodnego przeznaczenia, o tonażu od 500 kg do 3500 kg, ze stali ocynkowanej ogniowo. Pragniemy jednak podkreślić naszą specjalizację w produkcji przyczep podłodziowych, począwszy od przyczep do transportu łodzi żaglowych, motorowych poprzez przyczepy pod łodzie ratunkowe do przyczep pod łodzie regatowe dla olimpijczyków. Obok przyczep produkujemy osie hamowane i niehamowane od 750 kg do 1750 kg, urządzenia najazdowe od 1300 kg do 3500 kg, w tym urządzenie najazdowe z regulowaną wysokością dyszla oraz akcesoria do przyczep. Proponujemy Państwu także serwis przyczep. Firma nasza posiada wymagane, na obszarze Unii Europejskiej, badania techniczne, a tym samym przyczepy przez nas produkowane są homologowane i charakteryzują się wysoką jakością stosowanych materiałów, starannością wykonania, trwałością i niezawodnością elementów.
Engineer Cymerman Stefan has been running his own business since 1969. The company "Cymerman Trailers and Accessories" was established in 1987 due to the owner's love for sailing. We offer a wide range of trailers of various purposes, with a tonnage from 500 kg to 3500 kg, hot-dip galvanized steel. We would like however, to emphasize our specialization in the production of boat trailers, ranging from trailers for the transport of sailing boats, motorboats, lifeboats, to boats for regatta for the Olympics. In addition to trailers we produce braked and non-braked axles from 750 kg to 1750 kg, overrun devices from 1300 kg to 3500 kg, including height adjustable drawbar device and trailer accessories. We also offer routine trailer technical services. Our company has the required technical inspections in the European Union and the trailers produced by us are homologated and characterized by the high quality of the materials used, workmanship, durability and reliability of the components.
Zunifikowanie podzespołów pozwala na usunięcie ewentualnej awarii na terenie całej Europy. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na bogatą ofertę naszej firmy, zarazem akcentując, że jesteśmy firmą całkowicie rodzimą i używamy do produkcji w 95% polskich komponentów. Pan inżynier Cymerman Stefan, właściciel firmy, został wielokrotnie doceniony, odznaczony Złotą i Srebrną Honorową Odznaką Rzemiosła. W 2014 roku otrzymał pisemne podziękowanie od Ministra Gospodarki za wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości. Przyczepy firmy “Cymerman Przyczepy i Akcesoria” znane są tak w Polsce jak i zagranicą i cieszą się od lat bardzo dobrą opinią użytkowników. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy. Szerszymi informacjami służymy w naszym zakładzie produkcyjnym w Tomicach /k. Góry Kalwarii oraz pod firmowymi numerami telefonów.

Zachęcam do kontaktu z moją Firma.
stefan cymerman
Unification of subassemblies allows for the reduction of possible malfunctions across the terrain of Europe. We would like to draw your attention to the rich offer of our company, while stressing that we are a completely native company and we use 95% Polish components for production. The owner of the company, engineer Stefan Cymerman, has been repeatedly honoured, awarded the Gold and Silver Honour Craft Badge. In 2014 he received a written thanks from the Minister of Economy for his contribution to the development of Polish entrepreneurship. Trailers made by "Cymerman Trailers and Accessories" are well known both in Poland and abroad and have enjoyed a very good reputation for many years. We are pleased to invite you to cooperate with us. For more information, please contact us at Tomice, near Gora Kalwaria or by company phone numbers.

You are warmly encouraged to contact us for further information.
stefan cymerman