Przyczepy specjalistyczne

Wymagania Klientów odnośnie przyczep bywają bardzo zróżnicowane i uzależnione od ich indywidualnych potrzeb. Proponujemy indywidualne modyfikacje naszych seryjnych przyczep podłodziowych, lawet, lub przyczep bagażowych. W ten sposób często powstają bardzo wyspecjalizowane konstrukcje (nierzako wielofunkcyjne), spełniające w stu procentach bardzo wyszukane potrzeby Klientów. Nowatorskie rozwiązania techniczne ułatwiają eksploatację produkowanych przez nas przyczep. Na przykład siłownik hydrauliczny w przyczepie uchylnej ułatwia załadunek i wyładunek towarów.

Customers requirements with respect to the trailers can be quite varied, depending on their individual needs. We offer individual modifications for our standard boat trailers, flatbed trailers, or utility trailers. In this way, highly specialized and, not uncommonly, multi-purpose constructions are often created, entirely satisfying the very sophisticated requirements of our Customers. Operation of the trailers manufactured by us is made easier by innovative technical solutions applied. For example, a hydraulic cylinder in the tilt trailer facilitates loading and unloading goods.

Więcej przyczep nietypowych, wykonanych na speclajne zapotrzebowanie Klientów prezentujemy w poniższej galerii. W sprawie cen i szczegółów technicznych prosimy o kontakt z nami lub z przedstawicielami handlowymi

More non-standard trailers, made to the special Customers' requirements, are presented in the gallery below. For price and technical details please contact us or our sales representatives.