Przyczepy podłodziowe

Od 500 do 3500 kg DMC

Oferujemy przyczepki do holowania małych łódeczek wędkarskich, jak również duże przyczepy do transportu większych jednostek motorowych i żaglowych.

Cynkowane ogniowo elementy metalowe oraz stosowane bezobsługowe łożyska odporne na działanie słodkiej wody (tzw. łożyska kompaktowe) gwarantują długi, bezawaryjny okres eksploatacji. Zunifikowanie podzespołów - urządzeń najazdowych, osi hamowanych i niehamowanych ułatwi bezproblemowe usunięcie ewentualnej awarii na terenie Europy.

From 500 to 3500 kg DMC

We offer trailers for towing small fishing boats as well as large trailers for the transport of larger motor and sailing units.

Fire zinc metal parts and maintenance-free bearings resistant to fresh water (so called compact bearings) guarantee a long, trouble-free service life. Unification of subassemblies - inrun devices, braked axles And unbraked will facilitate the smooth removal of possible failures in Europe.

Więcej informacji na stronie "Porady" More info on page "Tips"

Przyczepy podłodziowe na zamówienie indywidualne

Oprócz zaprezentowanych tutaj seryjnych przyczep podłodziowych, na specjalne zamówienie budujemy przyczepy specjalistyczne (często wielofunkcyjne), dopasowane do indywidualnych wymagań każdego Klienta.

Boat trailers to individual orders

In addition to the standard car transporters shown here, we also build special (often multi-purpose) trailers, tailored to the individual requirements of each Customer.

Specyfikacja techniczna

Pliki do pobrania

Specyfikacja techniczna